Births by Date of Baptism

1811 - 1838

 

 
 
ID Date of Birth Date of Baptism Surname Child Father Mother Father's Occupation Address Minister Reference
 
1008 1811/10/19 Taylor Martha NG NG NG NG B1.001.0001
1135 1811/10/22 Wilson John NG NG NG NG B1.001.0002
595 1811/12/12 Mitchell Matthew NG NG NG NG B1.001.0003
310 1812/02/11 Finlay Fanny NG NG NG NG B1.001.0004
1 1812/02/16 Alcorn Henry NG NG NG NG NG B1.001.0005
197 1812/02/20 Craig Matilda NG NG NG NG B1.001.0006
262 1812/03/12 Dugal Jane NG NG NG Ng B1.001.0007
273 1812/03/13 Edminston James NG NG NG NG B1.001.0008
279 1812/03/29 Egleton Hugh NG NG NG NG B1.001.0009
1159 1812/04/16 Wright John NG NG NG NG B1.001.0010
560 1812/05/03 Mason Andrew NG NG NG NG B1.001.0011
542 1812/07/30 Macky Mary Jane NG NG NG NG B1.001.0012
507 1812/08/13 Kay David NG NG NG NG B1.001.0013
661 1812/10/27 Mc Bride Margaret NG NG NG NG B1.002.0014
1136 1812/12/03 Wilson Margaret NG NG NG NG B1.002.0015
1154 1812/12/06 White James NG NG NG NG B1.002.0016
632 1813/04/05 Morrison Hugh NG NG NG NG B1.002.0017
35 1813/04/25 Andrews Elizabeth NG NG NG NG B1.002.0018
930 1813/09/10 Smiley Elizabeth NG NG NG Cloon B1.002.0019
324 1813/09/14 Forsythe Rebecca NG NG NG NG B1.002.0020
1009 1813/09/14 Taylor Andrew NG NG NG Burt B1.002.0021
123 1813/09/23 Campbell Samuel NG NG NG NG B1.002.0022
196 1813/10/23 Craig John NG NG NG NG B1.002.0023
596 1813/11/02 Mitchell Robert NG NG NG NG B1.002.0025
902 1813/11/02 Scott Walter NG NG NG NG B1.002.0024
1137 1813/12/23 Wilson Isabella NG NG NG NG B1.002.0026
269 1813/12/30 Dunlap Alexander NG NG NG NG B1.002.0027
708 1814/01/17 Mc Corkill Mary Jane NG NG NG NG B1.003.0028
263 1814/02/15 Dugal William NG NG NG NG B1.003.0029
438 1814/03/04 Hamilton Sarah NG NG NG NG B1.003.0030
514 1814/03/13 King Mary Ann NG NG NG Meeting House B1.003.0031
1010 1814/03/24 Taylor Elizabeth NG NG NG Plaster B1.003.0032
768 1814/04/10 Mc Ready Margaret NG NG NG NG B1.003.0033
1089 1814/04/10 Willock Andrew NG NG NG NG B1.003.0034
1138 1814/04/14 Wilson Mary Jane NG NG NG NG B1.003.0035
1141 1814/05/09 Wilson Jane NG NG NG Corlea B1.003.0036
1161 1814/05/12 Wright William NG NG NG Drumlougher B1.003.0037
816 1814/07/26 Parkhill Hamilton NG NG NG NG B1.003.0038
320 1814/08/10 Forest William NG NG NG NG B1.003.0039
996 1814/08/16 Steel John NG NG NG NG B1.004.0040
633 1814/10/30 Morrison Margaret NG NG NG Meeting House B1.004.0041
713 1814/11/15 Mc Crab Robert NG NG NG NG B1.004.0042
709 1814/12/26 Mc Corkill Rebecca NG NG NG NG B1.004.0043
379 1815/02/06 Gamble Andrew NG NG NG NG B1.004.0044
459 1815/02/10 Howie Jane NG NG NG NG B1.009.0107
317 1815/02/13 Fisher Elizabeth NG NG NG NG B1.004.0045
769 1815/02/19 Mc Ready Catherine NG NG NG Meeting House B1.004.0046
618 1815/03/12 Morrison Elizabeth Joseph NG NG Meeting House B1.004.0047
204 1815/03/30 Crawford Jane NG NG NG NG B1.004.0048
414 1815/04/13 Gregg Mary NG NG NG NG B1.004.0049
1145 1815/04/23 Wilson Mary NG NG NG Meeting House B1.005.0050
1146 1815/04/27 Wilson Sarah NG NG NG Corlea B1.005.0051
810 1815/05/04 Parker Eliza NG NG NG Plaster B1.005.0052
37 1815/05/27 Andrews Jinnet NG NG NG Meeting House B1.005.0053
198 1815/05/27 Craig William NG NG NG Meeting House B1.005.0054
325 1815/06/06 Forsythe Joseph NG NG NG NG B1.005.0055
1029 1815/06/18 Thompson Mary-Ann NG NG NG Meeting House B1.005.0056
451 1815/08/06 Henry Adam NG NG NG Meeting House B1.005.0058
1012 1815/08/06 Taylor James NG NG NG Meeting House B1.005.0057
954 1815/09/15 Smyth Joseph NG NG NG NG B1.005.0059
998 1815/09/20 Stevenson James NG NG NG NG B1.005.0060
258 1815/09/22 Downey Andrew NG NG NG NG B1.005.0061
1139 1815/10/17 Wilson Thomas NG NG NG NG B1.006.0062
36 1815/10/26 Andrews Jane NG NG NG NG B1.006.0065
311 1815/10/26 Finley Robert NG NG NG NG B1.006.0064
903 1815/10/26 Scott Sam NG NG NG NG B1.006.0063
710 1815/11/24 Mc Corkill Rachel NG NG NG NG B1.006.0066
931 1815/12/08 Smiley Robert NG NG NG Cloon B1.006.0067
439 1816/01/23 Hamilton Elizabeth NG NG NG NG B1.006.0069
458 1816/01/23 Howie Andrew NG NG NG NG B1.006.0068
64 1816/02/01 Black Alex NG NG NG NG B1.006.0070
1011 1816/02/06 Taylor Margaret NG NG NG Plaster B1.006.0071
1147 1816/02/29 Wilson Agnes NG NG NG Tullyannan B1.006.0073
1162 1816/02/29 Wright James NG NG NG Drumlougher B1.006.0072
38 1816/03/24 Andrews James NG NG NG Meeting House B1.006.0074
682 1816/04/29 Mc Conaghty Robert NG W. Hamilton NG NG B1.007.0075
1090 1816/06/20 Willock Alexander NG NG NG Creeve B1.007.0077
381 1816/06/27 Gamble Mary NG NG NG Toberslane B1.007.0078
270 1816/06/30 Dunlap Ann NG NG NG Corncamble B1.007.0076
680 1816/08/08 Mc Cluskey James NG NG NG Burt B1.007.0079
124 1816/08/15 Campbell James NG NG NG Bready B1.007.0080
848 1816/09/26 Rankin William NG NG NG Castruse B1.007.0081
597 1816/10/10 Mitchell Martha NG NG NG Bready B1.007.0082
706 1816/11/09 Mc Corkell Edward NG NG NG Groovehill B1.007.0083
318 1816/11/25 Fisher Mary NG NG NG NG B1.007.0084
153 1816/11/26 Chambers John NG NG NG Kildrum B1.007.0085
199 1816/11/30 Craig Sam NG NG NG Meeting House B1.008.0087
546 1816/11/30 Mahon Esther NG NG NG Meething House B1.008.0086
1031 1816/12/12 Thompson Agnes NG NG NG Creeve B1.008.0088
1030 1816/12/12 Thompson Jane-Eliza NG NG NG Creeve B1.008.0089
1094 1816/12/23 Wilson John Alex NG NG Roosky B1.008.0090
605 1817/03/09 Morrison Jane John NG NG Meeting House B1.008.0091
772 1817/04/03 Mc Ready Hugh NG NG NG Altaghderry B1.008.0092
205 1817/04/06 Crawford Bill NG NG NG Meeting House B1.008.0093
999 1817/04/10 Stevenson Samuel NG NG NG Carrigans B1.008.0094
991 1817/04/13 Steel Jane Robert NG NG Meeting House B1.008.0095
260 1817/04/22 Downey Mary NG NG NG Bridge Station B1.008.0096
817 1817/04/22 Parkhill Robert NG NG NG Portlough B1.008.0097
955 1817/04/22 Smyth John NG NG NG B. Town B1.008.0098
39 1817/06/29 Andrews John NG NG NG Roosky B1.009.0100
683 1817/08/17 Mc Conaghy Jane M NG NG NG Corncamble M/House B1.009.0101
904 1817/11/10 Scott William NG NG NG Leaght B1.009.0102
914 1817/11/27 Smiley Thomas John NG NG Cloon B1.009.0103
811 1818/01/02 Parker Eliza NG NG NG Plaster B1.009.0104
154 1818/01/08 Chambers Elizabeth NG NG NG Kildrum B1.009.0105
367 1818/01/22 Gallagher William NG NG Roosky B1.009.0106
562 1818/02/12 Maxon Elizabeth NG NG NG Kildrum B1.009.0109
1142 1818/02/14 Wilson Catherine NG NG NG Corlea B1.009.0108
1160 1818/04/30 Wright Mary NG NG NG NG B1.009.0110
1091 1818/05/04 Willock David NG NG NG Creeve B1.010.0111
1140 1818/05/29 Wilson James NG NG NG Upper Port Lough B1.010.0112
681 1818/06/14 Mc Cluskey Elizabeth NG NG NG Burt B1.010.0113
271 1818/07/30 Dunlap Nivien NG NG NG Corncamble B1.010.0114
221 1818/08/16 Davis James NG NG NG Meeting House B1.010.0115
435 1818/08/20 Hamilton Hans NG NG NG Toberslane B1.010.0116
757 1818/09/03 Mc Kinney William NG NG NG Ardnamohill B1.010.0117
298 1818/09/13 Fennant Elizabeth ** J. Young NG NG Ballyelly M/House B1.010.0118
547 1818/09/29 Manphad Robert Lata NG NG NG NG B1.010.0119
997 1818/09/29 Steel Robert NG NG NG Dochill B1.010.0120
206 1818/10/05 Crawford Joseph NG NG NG Glasmullan B1.010.0121
200 1818/10/10 Craig James NG NG NG Meeting House B1.011.0122
309 1818/11/12 Finlay William NG NG NG Meeting House B1.011.0123
382 1819/02/02 Gamble Rebecca NG NG NG Toberslane B1.011.0124
30 1819/02/04 Andrews Robert Robert James NG NG Creeve B1.011.0125
1007 1819/02/29 Taylor Jane ** John Wilson NG NG Deerpark B1.011.0126
1095 1819/03/11 Wilson Elizabeth Alexander Rusky NG NG NG B1.011.0127
195 1819/04/02 Coonran Sam NG NG NG Corncamble B1.011.0128
42 1819/04/22 Andrews John NG NG NG Carrigans B1.011.0129
1013 1819/04/22 Taylor Thomas NG NG NG Carrigans B1.011.0130
770 1819/05/20 Mc Ready Matilda NG NG NG Dough M/House B1.011.0131
177 1819/05/22 Clinton William David Tanner NG NG Meeting House B1.011.0132
598 1819/05/24 Mitchel William NG NG NG Doochill Mtng Ho B1.012.0133
707 1819/06/01 Mc Corkell Eleanor NG NG NG Green Fields B1.012.0134
251 1819/06/20 Downey William Thomas NG NG Bridgetown B1.012.0135
315 1819/07/27 Fisher William NG NG NG Ballyarrell B1.012.0136
155 1819/08/17 Chambers Jane NG NG NG Kildrum B1.012.0137
684 1819/08/29 Mc Conaghey William NG NG NG Meeting House B1.012.0138
1026 1819/09/26 Thompson Rebecca William NG NG Meeting House B1.012.0139
956 1819/10/17 Smyth Thomas NG NG NG NG B1.012.0140
1098 1820/01/06 Wilson Alex Jason NG NG Port Lough B1.012.0141
440 1820/01/16 Hamilton Alex NG NG NG NG B1.013.0142
905 1820/02/03 Scott James NG NG NG Leaght B1.013.0144
1163 1820/02/03 Wright Martha NG NG NG Drumlougher B1.013.0143
23 1820/02/23 Andrews Rebecca Peter NG NG Creeve B1.013.0145
932 1820/03/23 Smiley James NG P. Tolan NG NG B1.013.0146
327 1820/03/30 Gallagher James Anthony NG NG Roosky B1.013.0147
1125 1820/03/30 Wilson Lillian Janet Robert NG NG NG B1.013.0148
455 1820/04/09 Howie John NG NG NG Castlethird B1.013.0149
1092 1820/05/04 Willock Sarah-Ann NG NG NG Creeve B1.013.0150
218 1820/06/10 Davies John NG NG NG Port Lough B1.013.0151
40 1820/06/25 Andrews Joseph James NG NG Roosky B1.013.0152
51 1820/07/09 Atkinson Isabella NG NG NG NG B1.013.0153
294 1820/07/09 Fenement John NG NG NG Portlough M/House B1.013.0154
809 1820/07/11 Parker Robert William NG NG Plaster B1.014.0155
1003 1820/07/13 Taylor Margaret Andrew NG NG Inch B1.014.0156
216 1820/07/27 Crockett Catherine NG NG NG Drumnashear B1.014.0157
606 1820/10/08 Morrison John John NG NG Meeting House B1.014.0158
201 1820/10/20 Craig Ann NG NG NG Meeting House B1.014.0159
437 1820/11/02 Hamilton Margaret NG NG NG Johns Lane B1.014.0160
1151 1821/01/12 Wilson Joseph NG NG NG Gortinlieve B1.014.0161
125 1821/02/15 Campbell James NG NG NG Kildrum B1.014.0162
272 1821/03/22 Dunlap Jenny NG NG NG Corncamble B1.014.0163
156 1821/04/17 Chambers Elizabeth NG NG NG Kildrum B1014.0164
246 1821/05/15 Down Margaret NG NG NG Bridgetown B1.014.0166
1148 1821/05/15 Wilson Anne Jane NG NG NG Port Lough B1.014.0165
175 1821/05/22 Clintock Sarah W NG NG NG Meeting House B1.014.0167
1014 1821/05/25 Taylor John NG NG NG Deerpark B1.015.0168
871 1821/05/29 Rogers Joseph NG NG NG NG B1.015.0169
1078 1821/06/14 Watt Rebecca NG NG NG Ballyarrell B1.015.0170
819 1821/06/24 Patterson Hamilton NG NG NG Meeting House B1.015.0171
98 1821/10/02 Buchanon Jane NG NG NG NG B1.015.0173
319 1821/10/02 Fisher Margaret NG NG NG Meeting House B1.015.0172
1143 1821/10/02 Wilson William NG NG NG Corlea B1.015.0174
771 1821/10/03 Mc Ready William NG NG NG Meeting House B1.015.0175
41 1821/12/03 Andrews Margaret NG NG NG Upper Kildrum B1.015.0176
949 1822/01/03 Smyth Alex Thomas NG NG Derry B1.015.0177
1165 1822/01/20 Wright Jane John NG NG Meeting House B1.015.0178
561 1822/01/24 Mason Rebecca NG NG NG Kildrum M/House B1.016.0179
296 1822/02/09 Fennent Isabella NG NG NG Upr. Portlough B1.016.0181
434 1822/02/09 Hamilton David NG NG NG Kildrum M/House B1.016.0180
24 1822/03/03 Andrews Jane Peter NG NG Creeve B1.016.0182
1149 1822/03/23 Wilson Mary NG NG NG Upper Port Lough B1.016.0183
685 1822/05/23 Mc Conaghy Elizabeth NG NG NG Glasmullan B1.016.0185
933 1822/05/23 Smiley Catherine NG NG NG Rockfield B1.016.0184
612 1822/05/25 Morrison Morris John NG NG NG B1.016.0186
1032 1822/05/26 Thompson Mary-Ann NG NG NG Ballyhasky B1.016.0187
1093 1822/06/16 Willock William NG NG NG Creeve B1.016.0188
219 1822/07/21 Davies Martha NG NG NG Port Lough B1.017.0189
456 1822/08/04 Howie Ann NG NG NG Castle Third B1.017.0191
328 1822/08/05 Gallagher Robert Anthony NG NG Roosky B1.017.0190
31 1822/09/03 Andrews William Robert NG NG Creeve B1.017.0192
202 1822/10/05 Craig Elizabeth NG NG NG NG B1.017.0193
1150 1822/10/05 Wilson Catherine NG NG NG NG B1.017.0194
52 1822/11/03 Atkinson Catherine NG NG NG NG B1.017.0196
749 1822/11/05 Mc Groarty John NG NG NG NG B1.017.0195
157 1822/12/05 Chambers William NG NG NG Kildrum B1.017.0197
1016 1823/0/5/31 Taylor Isabella NG NG NG Deerpark B1.018.0203
818 1823/02/06 Parkin James William NG NG Roosky B1.017.0199
820 1823/03/20 Patterson Eliza Ann John NG NG NG B1.017.0200
1123 1823/04/15 Wilson John Joseph Denis NG NG Port Lough B1.018.0201
869 1823/05/04 Rogers William Alex NG NG NG B1.018.0202
178 1823/06/02 Clinton David W NG NG NG Greenfields B1.018.0205
436 1823/06/02 Hamilton Thomas NG NG NG Toberslane B1.018.0204
17 1823/07/20 Andrews Thomas Joseph NG NG NG B1.018.0206
1100 1823/08/05 Wilson Boyd John NG NG Port Lough B1.018.0207
580 1823/10/03 Miller Sarah James NG NG NG B1.018.0208
316 1823/10/06 Fisher James NG NG NG Ballyarrell B1.018.0209
457 1823/11/03 Howie David NG NG NG Castle Third B1.018.0210
1079 1823/11/04 Watt Eliza Jane NG NG NG Ballyarrell B1.018.0211
519 1823/11/29 Lamrock Elizabeth Robert NG NG Derry B1.040.0387
259 1824/02/03 Downey Thomas NG NG NG NG B1.018.0212
312 1824/04/01 Finley Josephine NG NG NG NG B1.019.0214
1015 1824/04/01 Taylor William NG NG NG NG B1.019.0215
25 1824/04/02 Andrews Margery Peter NG NG NG B1.019.0213
613 1824/04/02 Morrison Elizabeth John NG NG NG B1.019.0216
344 1824/04/04 Gallagher John John NG NG Roosky B1.019.0218
427 1824/04/21 Hamilton Sam Joseph NG NG NG B1.019.0217
945 1824/06/24 Smyth Mary John NG NG NG B1.019.0219
194 1824/07/05 Connell Rebecca M NG NG NG Craig B1.019.0220
520 1824/07/05 Lee Willock NG NG NG NG B1.019.0221
1144 1824/08/03 Wilson Isabella NG NG NG Corlea B1.019.0222
368 1824/10/09 Gallagher Mary NG Mary Craig NG NG B1.019.0223
1152 1824/11/05 Wilson Eleanor NG NG NG Gortinlieve B1.019.0224
57 1824/12/04 Black William Alex Ruby Mc Kinney NG NG B1.030.0311
1153 1825/0/829 Wilson Thomas NG Nancy NG NG B1.020.0234
18 1825/01/01 Andrews Mary Joseph NG NG NG B1.019.0225
8 1825/02/04 Allison John NG NG NG NG B1.020.0227
220 1825/03/02 Davis William John NG NG Port Lough B1.020.0228
915 1825/03/29 Smiley John John NG NG Cloon B1.020.0229
2 1825/04/02 Allison Alexander Andrew NG NG Advand Hill NG B1.020.0231
515 1825/04/05 King John James NG NG Ardnamohill B1.020.0230
1101 1825/06/02 Wilson Sarah-Ann John NG NG Port Lough B1.020.0232
821 1825/08/03 Patterson John W. Patterson NG NG Kildrum B1.020.0233
714 1825/09/03 Mc Cready Jane Hugh NG NG Kildrum B1.021.0236
668 1825/09/05 Mc Clintock Robert W. Mc Clintock NG NG Green Fields B1.020.0235
26 1825/09/29 Andrews Sarah Peter Martha Andrews NG NG B1.021.0237
15 1825/10/05 Andrews James James Margaret Parker NG NG B1.021.0238
1099 1825/11/01 Wilson Mary Jason NG NG Upper Port Lough B1.021.0239
744 1825/11/02 Mc Groarty Thomas Daniel Jane Chambers NG NG B1.021.0240
1004 1825/11/04 Taylor Mary Stephen Wilson NG Deerpark Bi.021.0241
578 1826/01/02 Millar Mary James Maurice Catherine Millar NG NG B1.021.0242
33 1826/02/03 Andrews Margaret Robert Rebecca Thompson NG NG B1.022.0243
1027 1826/02/03 Thompson David William Nancy Alexander NG NG B1.022.0244
1164 1826/02/23 Wright Thomas NG NG NG Drumlougher B1.022.0245
295 1826/03/03 Fennen Mary Jane Andrew Allison Sarah Ann Gallagher NG NG B1.022.0246
180 1826/04/02 Colhan David John Fanny Mc Bay NG NG B1.022.0247
644 1826/04/02 Mc Bay Fanny NG NG NG NG B1.022.0249
773 1826/04/02 Nathal Martha NG NG NG NG B1.022.0248
1067 1826/04/03 Wark Eliza David NG NG Ardnamohill B1.022.0252
159 1826/04/04 Clarke Sarah-Jane George Cretvrsan NG NG NG B1.022.0250
252 1826/05/02 Downey John Thomas NG NG Burt B1.022.0251
614 1826/06/01 Morrison William John NG NG NG B1.022.0253
920 1826/06/04 Smiley Thomas John Wilson NG Cloon B1.023.0254
1076 1826/07/01 Watt Robert James NG NG Ballyarrell B1.023.0255
950 1826/07/13 Smyth Thomas Thomas NG NG Derry B1.023.0256
969 1826/09/03 Steel John James Mary Mc Ready NG NG B1.023.0257
1055 1826/10/01 Walsh Sarah-Jane Walsh Crothers NG NG B1.023.0258
1105 1826/10/04 Wilson Martha John Ann Mc Finlane NG NG B1.023.0259
20 1826/10/09 Andrews William Joseph NG NG Creeve B1.023.0262
371 1826/10/09 Gamble William James Catherine NG NG B1.023.0260
470 1826/10/09 Irwin Margaret-Jane George M. Maxwell NG NG B1.023.0261
549 1826/10/11 Marshal John John Elizabeth Mc Ginley NG Creeve B1.025.0276
1019 1826/10/17 Thompson Sarah Henry Beth Wilson NG NG B1.024.0263
687 1826/11/03 Mc Connell Thomas Thomas Sarah Willock NG NG B1.024.0264
286 1826/12/05 Erwine Mary Emmet Doak NG NG B1.024.0265
426 1827/02/01 Hamilton Joseph Joseph Catherine Curry NG Kildrum B1.024.0266
80 1827/02/03 Brennan William David Letitia Mc Cready NG NG B1.024.0267
1102 1827/03/29 Wilson John William John NG NG Port Lough B1.024.0268
255 1827/04/05 Downey Andrew Medley William Jane Jamieson NG NG B1.024.0270
522 1827/04/05 Lowry Elizabeth Robert Rebecca Adair NG NG B1.025.0272
663 1827/04/05 Mc Carran John Hugh Elizabeth Morrison NG NG B1.024.0269
1096 1827/04/26 Wilson Sam George Martha Fieston NG NG B1.025.0271
7 1827/05/02 Allison Jane John Nancy Mc Laughlin NG NG B1.025.0273
870 1827/06/02 Rogers John Mathew Jane Mitchel NG NG B1.025.0274
332 1827/07/02 Gallagher Agnes Anthony Margaret NG NG B1.025.0275
203 1827/10/13 Craig Rachel NG NG NG NG B1.025.0277
669 1827/12/02 Mc Clintock James William M. Turner NG NG B1.025.0278
516 1827/12/03 King Eliza-Jane James E. Bovaird NG NG B1.026.0280
1068 1827/12/05 Wark Mary David Chambers NG NG B1.026.0281
1088 1827/12/11 Willock Martha William N. Hamilton NG Derry B1.026.0279
32 1828/01/02 Andrews John Robert NG NG Altaghderry B1.017.0198
775 1828/01/02 Neely Margaret Mathew Isabella Durning NG Tirroddy B1.026.0282
160 1828/01/04 Clark Samuel George NG NG Castruse B1.026.0284
591 1828/01/04 Miller James NG NG NG Greenan B1.026.0283
970 1828/03/05 Steel Catherine James Mary Mc Ready NG NG B1.027.0286
1097 1828/03/29 Wilson William James NG NG Port Lough B1.026.0285
664 1828/04/02 Mc Carran William John Elizabeth Morrison NG NG B1.027.0287
250 1828/04/04 Downey Andrew John Martha Jameson NG NG B1.027.0288
27 1828/05/05 Andrews Margaret Peter Rebecca Watkinson NG NG B1.027.0289
343 1828/05/05 Gallagher Thomas Henry John Martha Clarke NG NG B1.027.0290
1005 1828/06/05 Taylor Stewart Stephen Sarah Wilson NG NG B1.027.0291
1017 1828/06/05 Tennents Sarah Christopher Jane Young NG NG B1.027.0292
181 1828/07/04 Colhoun James John Fanny Mc Bay NG NG B1.028.0296
321 1828/07/04 Forest Sarah James E. Jasper NG NG B1.028.0295
615 1828/07/05 Morrison Joseph John NG NG NG B1.027.0293
1024 1828/07/05 Thompson Robert Moses NG NG NG B1.027.0294
921 1828/08/04 Smiley Robert John Margaret Wilson NG NG B1.028.0297
1106 1828/08/05 Wilson Mary Ann John NG NG Corncamble B1.032.0325
16 1828/09/03 Andrews William James Margaret Parker NG NG B1.028.0299
951 1828/09/16 Smyth James Parks Thomas Elizabeth NG Derry B1.028.0298
372 1828/10/02 Gamble Rebecca James Kath Crockett NG Castruse B1.028.0300
81 1828/10/04 Brennan Eliza Jane David Mc Creedy NG NG B1.029.0305
313 1828/10/16 Fisher Rachel James Rachel Gamble NG NG B1.029.0303
686 1828/10/16 Mc Connell Adam Alex Willock NG NG B1.028.0301
831 1828/10/16 Ramsay Adam NG NG NG NG B1.029.0302
19 1828/10/20 Andrews Jane Joseph NG NG NG B1.029.0304
287 1828/11/04 Erwin Joseph George M. Maxwell NG NG B1.029.0307
1020 1828/11/13 Thompson Mary Henry Isabella Wilson NG NG B1.029.0306
849 1828/12/01 Regens Alex Young John M. Young NG NG B1.029.0308
747 1828/12/02 Mc Groarty Margaret Jane James Nancy Parkill NG NG B1.029.0309
254 1828/12/03 Downey James Thomas Mc Laughlin NG NG B1.029.0310
745 1829/01/02 Mc Groarty James Dan Jane Cannan NG NG B1.030.0312
1028 1829/01/02 Thompson Robert William Nancy Alexander NG NG B1.030.0313
1077 1829/01/03 Watt Joseph James NG NG NG B1.030.0314
1126 1829/01/27 Wilson Thomas Thomas NG NG Corlea B1.030.0315
750 1829/03/02 Mc Ilhenney Andrew George Young NG NG B1.030.0316
812 1829/03/02 Parkhill Margaret Joseph Mary Speer NG NG B1.030.0317
1056 1829/03/04 Walsh Ann James Peggy Camathers NG NG B1.031.0318
34 1829/04/01 Andrews Rebecca Jane Robert Thompson NG NG B1.031.0319
922 1829/04/04 Smiley James John Mary Craig NG NG B1.031.0320
814 1829/05/05 Parkhill Joseph William NG NG NG B1.031.0321
1075 1829/07/03 Watson Eliza John NG NG Upper Port Lough B1.031.0322
759 1829/07/30 Mc Kinney Eliza John NG NG Minlagh B1.031.0323
161 1829/08/01 Clark Thomas George NG NG Castruse B1.031.0324
12 1829/10/12 Allison Jane John NG NG Burt B1.032.0326
428 1829/11/05 Hamilton James Joseph NG NG Kildrum B1.032.0327
1069 1829/11/09 Wark Jane David NG NG NG B1.032.0328
322 1829/12/01 Forest Sarah James NG NG Monglass B1.032.0329
142 1829/12/29 Chambers John W William Jane Fuisner NG NG B1.032.0330
550 1830/01/03 Marshal Alexander John NG NG Creeve B1.032.0331
592 1830/01/03 Miller Martha James NG NG Greenan B1.033.0332
971 1830/03/03 Steel William James Mary Mc Ready NG NG B1.033.0333
504 1830/05/02 Irwin John Liam Ruby Ann Edminston NG NG B1.033.0334
505 1830/05/02 Irwin Mary Liam Ruby Ann Edminston NG NG B1.033.0335
256 1830/05/03 Downey Mary Jane Wiliam Jane Jamieson NG NG B1.033.0336
748 1830/05/24 Mc Groarty Andrew James Nancy Parkill NG NG B1.033.0338
616 1830/05/24 Morrison Margaret John NG NG NG B1.033.0337
1025 1830/06/03 Thompson William Moses NG NG NG B1.033.0339
59 1830/08/03 Black John Alex NG NG Kildrum B1.034.0340
957 1830/08/16 Smyth Elizabeth NG NG NG Derry B1.034.0341
329 1830/09/02 Gallagher Margaret Anthony NG NG NG B1.034.0342
1060 1830/09/04 Wark William Daniel NG NG Creeve B1.034.0343
297 1830/10/02 Fennent Rebecca Dan NG NG Port Lough B1.034.0344
1057 1830/10/14 Walsh Ann James NG NG NG B1.035.0348
916 1830/10/31 Smiley James John NG NG Cloon B1.034.0345
21 1830/11/05 Andrews Daniel Joseph NG NG Creeve B1.034.0346
136 1830/11/15 Chambers Margaret Robert NG NG Derry B1.034.0347
314 1831/01/02 Fisher Sarah-Jane Jason Rachel Gamble NG NG B1.035.0349
815 1831/01/03 Parkhill William William NG NG Bohirril B1.035.0350
9 1831/03/03 Allison Elizabeth John NG NG NG B1.036.0355
28 1831/03/04 Andrews Robert Peter NG NG NG B1.036.0356
1127 1831/03/20 Wilson Mary Thomas NG NG NG B1.036.0354
471 1831/04/03 Irvine John George Martha Maxwell NG NG B1.036.0358
604 1831/04/12 Morrison Sarah John L Brusell Bredon NG Bunnamayne B1.036.0357
766 1831/04/25 Mc Munack John William NG NG NG B1.036.0359
84 1831/05/02 Brennan David David NG NG Kildrum B1.037.0360
193 1831/05/03 Colhonry Isabella John NG NG Monellan B1.037.0362
691 1831/05/03 Mc Connil Sarah Jane Thomas Downey NG NG NG B1.037.0361
728 1831/05/04 Mc Gowan Thomas Thomas NG NG Monellan B1.037.0363
345 1831/06/04 Gallagher Eliza Jane John NG NG Roosky B1.035.0352
517 1831/06/04 King Isabella James NG NG NG B1.035.0351
813 1831/06/20 Parkhill Jane Joseph NG NG Pennyburn B1.037.0365
1021 1831/06/30 Thompson Jane Henry NG NG NG B1.037.0364
1168 1831/07/05 Young Isabella John NG NG Castruse B1.037.0366
1006 1831/09/03 Taylor Sarah Ann Stephen NG NG NG B1.038.0367
179 1831/10/01 Clusk Daniel George NG NG NG B1.038.0368
1107 1831/10/02 Wilson Sam John NG NG NG B1.038.0369
579 1831/10/05 Millar Mary Jane NG NG NG Carrick B1.038.0372
388 1831/11/02 Girs William John Rebecca Walker NG NG B1.038.0370
1054 1831/11/03 Walsh Elizabeth Henry NG NG NG B1.038.0371
73 1831/12/13 Bogus George NG Catherine Bogus NG Carmoney B1.038.0373
746 1832/01/01 Mc Groarty Elizabeth Dan Dunn Carbell NG NG B1.039.0374
253 1832/02/NG Downey Eleanor Thomas NG NG Burt B1.039.0375
1072 1832/02/NG Wark Priscilla David NG NG Greenan B1.039.0376
607 1832/04/02 Morrison Robert John NG NG Kildrum B1.039.0377
506 1832/06/03 Irwin Rebecca Maurice NG NG Drumlougher B1.039.0379
758 1832/06/19 Mc Kinney Robert John NG NG Minlagh B1.039.0380
1061 1832/07/03 Wark John Daniel NG NG Creeve B1.039.0381
696 1832/07/05 Mc Corkell James George NG NG Grennan B1.039.0382
444 1832/08/02 Hay William John NG NG Burt B1.040.0385
551 1832/08/02 Marshal Thomas John NG NG Creeve B1.040.0384
718 1832/09/05 Mc Elhinney James George Anne Hamilton NG Kildrum B1.039.0383
305 1832/11/02 Finlay Robert John Ann Jameson NG Grenan B1.040.0386
917 1833/01/09 Smiley Joseph John NG NG Cloon B1.040.0388
972 1833/010/2 Steel Jane James Mary Mc Ready NG Carmoney B1.040.0389
60 1833/02/02 Black Elizabeth Alex NG NG Kildrum B1.040.0390
182 1833/02/16 Colhoun Nathan John Fanny Mc Bay NG NG B1.050.0476
1115 1833/03/02 Wilson Matthew John Nancy Thompson NG Leaght B1.041.0392
257 1833/03/04 Downey Martha William Jane Jamieson NG Burt B1.041.0393
376 1833/04/02 Gamble Mary James NG NG Castruse B1.041.0394
13 1833/05/04 Allison Alex John NG NG Burt B1.041.0396
330 1833/05/04 Gallagher Alex Anthony NG NG NG B1.041.0395
729 1833/05/27 Mc Gowan John Thomas NG NG NG B1.041.0397
730 1833/05/27 Mc Gowan Robert Thomas NG NG NG B1.041.0398
1169 1833/05/30 Young Margaret Jane John NG NG Castruse B1.041.0399
29 1833/07/01 Andrews Elizabeth Peter NG NG Deerpark B1.041.0400
290 1833/07/03 Erwin William William NG NG Kildrum B1.041.0401
346 1833/08/01 Gallagher Mary John NG NG Roosky B1.041.0402
22 1833/09/02 Andrews Joseph Joseph NG NG Bready B1.042.0403
167 1833/11/03 Clark Sarah-Ann Harry NG NG NG B1.042.0404
695 1833/12/01 Mc Connel James NG NG NG NG B1.042.0405
65 1833/12/03 Blainean Catherine David NG NG Derry B1.042.0406
670 1833/12/12 Mc Clintock Joseph William NG NG Creeve B1.042.0407
600 1833/12/20 Morrison Priscilla Declan NG NG Garvary B1.042.0408
795 1834/01/01 Orr George John Rebecca Walker NG Kildrum B1.043.0408
1073 1834/02/01 Wark Joseph David NG NG Greenan B1.043.0410
715 1834/02/13 Mc Elhinney James William Martha Taylor NG NG B1.043.0411
135 1834/04/03 Cathan Nathen John Fanny Mc Kay NG NG B1.043.0413
391 1834/04/03 Glen Mary Alex NG NG Tullyannan B1.039.0378
608 1834/04/03 Morrison Jane John NG NG Kildrum B1.043.0412
726 1834/05/04 Mc Farlane Elizabeth Robert NG NG Corncamble B1.043.0416
390 1834/05/08 Glenn Jane Alex NG NG Calhame B1.043.0414
472 1834/05/19 Irwin Alex George NG NG Garshooey B1.043.0415
1041 1834/06/01 Walker Rebecca Thomas Jane Willock NG NG B1.043.0417
774 1834/07/02 Neely William James Mary NG Parkhill B1.044.0418
1044 1834/08/02 Walker Rebecca William Rebecca Edminson NG NG B1.044.0420
1062 1834/08/02 Wark Jane Daniel NG NG NG B1.044.0419
496 1834/08/26 Irwin Isabella John NG NG Castlethird B1.044.0421
217 1834/10/04 Cumson Thomas Maurice Lily Ann Edminston NG NG B1.044.0423
593 1834/10/16 Miller Sarah Jane James NG NG Greenan B1.044.0422
429 1835/0/02 Hamilton Robert Joseph NG NG Kildrum B1.046.0440
176 1835/01/12 Clintock Martha William NG NG Creeve B1.044.0424
443 1835/01/14 Hay Rebecca John Iris Fenn NG NG B1.044.0425
431 1835/02/03 Hamilton Elannor Sam NG NG Ballyarrell B1.045.0426
767 1835/02/19 Mc Munagle Sarah-Jane NG NG NG NG B1.045.0427
645 1835/03/05 Mc Bride Margaret James Eliza NG Plaster B1.045.0429
306 1835/03/13 Finlay William John Ann Jamieson NG School House B1.045.0428
1128 1835/04/03 Wilson Martha William Wilson NG NG Tullyannan B1.045.0430
976 1835/05/01 Steel Mary James NG NG Carmoney B1.045.0431
692 1835/05/14 Mc Connel William Thomas Carsney NG NG NG B1.045.0432
697 1835/05/14 Mc Corkell Mary George NG NG Knock B1.045.0433
1103 1835/06/03 Wilson Isabella Jane John NG NG Port Lough B1.046.0437
716 1835/06/05 Mc Elhinney George William NG NG NG B1.045.0434
918 1835/06/05 Smiley Ann John NG NG Cloon B1.045.0436
1114 1835/06/05 Wilson John John NG NG Doochill B1.045.0435
1104 1835/07/13 Wilson Anne John NG NG Garrisonhill B1.046.0438
331 1835/08/13 Gallagher Daniel Anthony NG NG NG B1.046.0439
497 1835/09/17 Irwine Margaret John Mc Connal NG NG B1.046.0441
291 1835/10/1 Erwine Ann-Jane William NG NG Port Lough B1.046.0443
731 1835/10/15 Mc Gowan Mary Thomas NG NG Monellan B1.046.0442
191 1835/11/02 Colhoun John David NG NG NG B1.046.0444
1170 1835/11/02 Young Mary John NG NG Castruse B1.048.0462
524 1835/11/05 Mackey Mary James NG NG Castruse B1.047.0447
289 1835/11/12 Erwin Sam James NG NG NG B1.046.0445
599 1835/11/27 Moore Andrew Andrew NG NG Kildrum B1.047.0446
162 1835/12/07 Clark Susan George NG NG Drumbarnet B1.047.0448
1023 1835/12/07 Thompson Mary-Ann Max NG NG Derry B1.047.0450
1022 1835/12/07 Thompson Mathew Max NG NG Derry B1.047.0449
601 1835/12/17 Morrison James John Priscilla NG Blairstown B1.047.0451
445 1836/01/14 Heeston Elizabeth Stephen NG NG Gortree B1.047.0452
169 1836/03/04 Clark Margaret-Jane Henry NG NG Port Lough B1.042.0454
756 1836/03/14 Mc Kim Margaret John NG NG Bridgetown B1.047.0453
369 1836/06/20 Gallaland Andrew John Rankin NG Cloon B1.048.0455
662 1836/07/05 Mc Cage Mary NG Elizabeth Mc Cutcher NG NG B1.048.0457
1074 1836/07/05 Wark James David NG NG Greenan B1.048.0456
473 1836/08/01 Irwin Robert George NG NG Garshooey B1.042.0458
609 1836/08/04 Morrison Thomas John NG NG Kildrum B1.048.0459
10 1836/09/03 Allison Thomas John NG NG Gortahork B1.048.0460
293 1836/10/05 Farlane Mathew W Robert NG NG Corncamble B1.048.0461
229 1836/11/04 Delap Ann-Jane Joseph NG Ng Corncamble B1.048.0463
992 1836/12/22 Steel Adam Robert NG NG Roughan B1.049.0464
442 1837/02/20 Harret Alexander William NG NG Carrigans B1.049.0465
544 1837/02/22 Mahon William Joseph NG NG Aghilly B1.049.0466
85 1837/03/02 Brennan John David NG NG Ballyarrell B1.049.0468
673 1837/03/03 Mc Clure William Maurice Lily Ann NG Ballyhasky B1.049.0469
1129 1837/03/09 Wilson Joseph William NG NG Tullyannan B1.049.0467
783 1837/04/02 Neely Mathew William Elliot NG NG B1.049.0470
827 1837/04/05 Porter Richard James N. Hamilton NG NG B1.049.0471
1045 1837/05/02 Walker Andrew R. Walker NG NG Doobally B1.049.0472
525 1837/06/01 Mackey Jane Isabella James N. Parkhill NG Roughan B1.050.0474
594 1837/06/01 Miller Jane Catherine James NG NG Greenan B1.049.0473
183 1837/06/03 Colhoun Jane John Fanny NG NG B1.050.0476
307 1837/06/03 Finlay Eliza John Ann NG NG B1.050.0475
432 1837/06/05 Hamilton James Sam NG NG Monellan B1.050.0477
907 1837/07/05 Scott Rebecca William NG NG Whitehouse B1.050.0478
652 1837/08/02 Mc Bride Thomas James NG NG Toulette B1.050.0482
693 1837/08/02 Mc Connel Andrew Thomas NG NG Carmoney B1.050.0481
58 1837/08/24 Black Margaret Alex NG NG Trentagh B1.050.0447
61 1837/09/07 Black Mary Alex Jane NG Carrigans B1.050.0480
377 1837/10/23 Gamble Catherine James NG NG Castruse B1.050.0483
891 1837/11/13 Scott William James NG NG Derry B1.050.0484
906 1837/11/13 Scott William James NG NG Derry B1.050.0484
711 1837/11/16 Mc Corkel William George NG NG Deerpark B1.050.0485
973 1838/01/02 Steel Elizabeth James Mary Mc Ready NG NG B1.051.0487
732 1838/01/09 Mc Gowan James Thomas NG NG Monellan B1.051.0490
611 1838/01/13 Morrison James John NG NG St. Johnston B1.051.0486
784 1838/02/03 Neely Alexander William Nancy Elliot NG Rockfield B1.053.0519
548 1838/02/07 Marshal Clark Janes George NG NG Drumbarnet B1.051.0488
762 1838/02/08 Mc Monagle William William NG NG Ballyarrell B1.051.0489
977 1838/03/19 Steel Catherine John Margaret Mc Ready NG NG B1.051.0492
978 1838/03/19 Steel John John Margaret Mc Ready NG NG B1.051.0491
392 1838/03/20 Glenn Rebecca Alex NG NG Drumlougher B1.051.0493
490 1838/05/04 Irwine Margaret James NG NG NG B1.051.0495
1130 1838/05/04 Wilson Mary Ann William W. Mc Farlane NG Corncamble B1.051.0496
960 1838/05/17 Starret Mary William NG NG Carrigans B1.051.0494
280 1838/06/02 Elliot Thomas Andrew NG NG Monglass B1.052.0497
602 1838/06/19 Morrison John John Priscilla NG Blairstown B1.052.0498
610 1838/07/01 Morrison Sarah John Elizabeth Roulston NG Kildrum B1.052.0499
822 1838/07/05 Platt Robert Alexander Mc Elwee NG NG B1.052.0500
44 1838/08/02 Annan Robert Andrew NG NG Carrigans B1.052.0501
168 1838/08/02 Clark Margaret Harry NG NG Port Lough B1.052.0503
1070 1838/08/02 Wark David David NG NG NG B1.052.0502
215 1838/08/06 Crockett Mary Miller John Margaret A Chambers NG Drumnashear B3.014.0323
1063 1838/09/02 Wark Mary Daniel NG NG Creeve B1.052.0504
552 1838/10/02 Marshal Martha John NG NG Tullyannan B1.052.0505
993 1838/11/20 Steel Robert Robert NG NG Whitehill B1.052.0506
919 1838/11/21 Smiley James John NG NG Cloon B1.052.0507
874 1838/11/27 Roulstone Eliza Jane Robert NG NG Kildrum B1.052.0508
776 1838/11/30 Neely Sarah-Jane Robert Fanny Finley NG NG B1.053.0509
 

 

Back